Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kienhuuc/public_html/wwannhat/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/cdn.cls.php on line 91

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/kienhuuc/public_html/wwannhat/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/cdn.cls.php on line 101
Lưu trữ bẫy phao - GREEN INDUSTRY

Showing all 1 result

Bẫy  hơi phao TSF-10/11 Bẫy hơi là thiết bị để tách nước ngưng tụ ra khỏi đường ống dẫn hơi . Việc làm này là cần thiết để tránh thủy kích đường ống dẫn hơi ... Áp suất: 0.1-2.1 MPa Nhiệt độ: 220 độ C