Showing all 2 results

  • Kiểu kết nối: Ren BSP
  • Áp suất: 10Bar
  • Nhiệt độ: 220 độ C
  • Model: HM10KSG

Kiểu kết nối: Bích JIS10KKFF
Áp suất: 10Bar
Nhiệt độ: 220 độ C
Model: HM10KFG
Sử dụng: Hơi nóng, khí nén, dầu nước, gas…