Showing all 1 result

Kiểu kết nối: Bích JIS10KKFF
Áp suất: 10Bar
Nhiệt độ: 220 độ C
Model: HM10KFG
Sử dụng: Hơi nóng, khí nén, dầu nước, gas…