Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kienhuuc/public_html/wwannhat/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/cdn.cls.php on line 91

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/kienhuuc/public_html/wwannhat/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/cdn.cls.php on line 101
Sản Phẩm Van Cầu - GREENINDUSTRY

Showing all 2 results

  • Kiểu kết nối: Ren BSP
  • Áp suất: 10Bar
  • Nhiệt độ: 220 độ C
  • Model: HM10KSG

Kiểu kết nối: Bích JIS10KKFF
Áp suất: 10Bar
Nhiệt độ: 220 độ C
Model: HM10KFG
Sử dụng: Hơi nóng, khí nén, dầu nước, gas…