SẢN PHẨM NỔI BẬT

Đồng hồ áp suất Inox 316 Yoshitake Mặt 100mm Chân ren inox phi 21 Dãy đo: 0-6/10/16/25/40 bar

Van bướm tay gạt 10XJMEA/Kitz-Japan Thân nhuôm, đĩa SS316, ron EPDM P/T: 10 bar/ 120 degC Kết nối Wafer JIS10K/CLASS 150

Van bi Kitz 10UTB/Japan Chất liệu : SS304 WOG: 19.6 bar/220 DEGc Steam: 10 bar/220degC Kết nối bích chuẩn JIS10K

VAN BI FULL PORT - 10FCTB 120C Non Shock Water 1.37 MPa, 120C Water Oil, Gas 0.98MPa Saturated steam 0.69MPa

Van bi UTKM/Kitz-Japan Class 600 Vật liệu:inox SS316 WOG: 41.2 bar (600 psi) Steam: Max 10.3 bar Kết nối ren

Van bi Model: SZA/Kitz-Japan Class600 Vật liệu: Brass WOG: 42 bar/150 degC Kết nối ren  

Bẫy hơi gầu đảo Yoshitake Model: TB-20 Thân: Gang Kết nối ren  

Bẫy hơi đồng tiền ren TD-10NA/Yoshitake-Japan P/T : 0.035-2 Mpa/ 220 degC Kết nối ren

Đồng hồ áp suất Inox 316 Yoshitake Mặt 100mm Chân ren inox phi 21 Dãy đo: 0-6/10/16/25/40 bar

Van bướm tay gạt 10XJMEA/Kitz-Japan Thân nhuôm, đĩa SS316, ron EPDM P/T: 10 bar/ 120 degC Kết nối Wafer JIS10K/CLASS 150

Van bi Kitz 10UTB/Japan Chất liệu : SS304 WOG: 19.6 bar/220 DEGc Steam: 10 bar/220degC Kết nối bích chuẩn JIS10K

VAN BI FULL PORT - 10FCTB 120C Non Shock Water 1.37 MPa, 120C Water Oil, Gas 0.98MPa Saturated steam 0.69MPa

Van bi UTKM/Kitz-Japan Class 600 Vật liệu:inox SS316 WOG: 41.2 bar (600 psi) Steam: Max 10.3 bar Kết nối ren

Van bi Model: SZA/Kitz-Japan Class600 Vật liệu: Brass WOG: 42 bar/150 degC Kết nối ren  

Bẫy hơi gầu đảo Yoshitake Model: TB-20 Thân: Gang Kết nối ren  

Bẫy hơi đồng tiền ren TD-10NA/Yoshitake-Japan P/T : 0.035-2 Mpa/ 220 degC Kết nối ren

SẢN PHẨM mới

Đồng hồ áp suất Inox 316 Yoshitake Mặt 100mm Chân ren inox phi 21 Dãy đo: 0-6/10/16/25/40 bar

Van bướm tay gạt 10XJMEA/Kitz-Japan Thân nhuôm, đĩa SS316, ron EPDM P/T: 10 bar/ 120 degC Kết nối Wafer JIS10K/CLASS 150

Van bi Kitz 10UTB/Japan Chất liệu : SS304 WOG: 19.6 bar/220 DEGc Steam: 10 bar/220degC Kết nối bích chuẩn JIS10K

VAN BI FULL PORT - 10FCTB 120C Non Shock Water 1.37 MPa, 120C Water Oil, Gas 0.98MPa Saturated steam 0.69MPa

Van bi UTKM/Kitz-Japan Class 600 Vật liệu:inox SS316 WOG: 41.2 bar (600 psi) Steam: Max 10.3 bar Kết nối ren

Van bi Model: SZA/Kitz-Japan Class600 Vật liệu: Brass WOG: 42 bar/150 degC Kết nối ren  

Bẫy hơi gầu đảo Yoshitake Model: TB-20 Thân: Gang Kết nối ren  

Bẫy hơi đồng tiền ren TD-10NA/Yoshitake-Japan P/T : 0.035-2 Mpa/ 220 degC Kết nối ren

Đồng hồ áp suất Inox 316 Yoshitake Mặt 100mm Chân ren inox phi 21 Dãy đo: 0-6/10/16/25/40 bar

Van bướm tay gạt 10XJMEA/Kitz-Japan Thân nhuôm, đĩa SS316, ron EPDM P/T: 10 bar/ 120 degC Kết nối Wafer JIS10K/CLASS 150

Van bi Kitz 10UTB/Japan Chất liệu : SS304 WOG: 19.6 bar/220 DEGc Steam: 10 bar/220degC Kết nối bích chuẩn JIS10K

VAN BI FULL PORT - 10FCTB 120C Non Shock Water 1.37 MPa, 120C Water Oil, Gas 0.98MPa Saturated steam 0.69MPa

Van bi UTKM/Kitz-Japan Class 600 Vật liệu:inox SS316 WOG: 41.2 bar (600 psi) Steam: Max 10.3 bar Kết nối ren

Van bi Model: SZA/Kitz-Japan Class600 Vật liệu: Brass WOG: 42 bar/150 degC Kết nối ren  

Bẫy hơi gầu đảo Yoshitake Model: TB-20 Thân: Gang Kết nối ren  

Bẫy hơi đồng tiền ren TD-10NA/Yoshitake-Japan P/T : 0.035-2 Mpa/ 220 degC Kết nối ren